Over de stichting

In 1996 is een groep oud-bestuurders bijeengekomen om het reünistenbeleid meer structuur te geven. Het idee was om naast de vereniging een stichting op te richten die het contact zou onderhouden met de reünisten van SSRA en die samen met de vereniging borrels en andere activiteiten zou organiseren.

Op 1 september 1998 is de Reünistenstichting SSRA formeel opgericht.

Samen organiseren de vereniging en de Reünistenstichting jaarlijks een reünistenborrel. Hiernaast wordt ook iedere 5 jaar het lustrum op grootse wijze gevierd.

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het contact met de reünisten van Studentenvereniging SSRA, eertijds genoemd Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis;
b. het verlenen van bijstand en raad aan Studentenvereniging SSRA, alles in de ruimste zin van het woord

Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, met dien verstande evenwel dat het verlenen van geldelijke steun aan individuele leden van Studentenvereniging SSRA niet geoorloofd is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.