Update SSRA door de Praeses der SSRA – mei 2012

— DIT BERICHT STOND OP DE OUDE WEBSITE —

Waarde reünist der Studentenvereniging SSRA,

 

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat u door de gangen van Pylades wandelde, een biertje pakte aan de bar, een dansje waagde in de zaal of zelfs als bestuurder de boel in goede banen leidde.  Om u op de hoogte te houden van SSRA anno 2012 leid ik u graag langs de afgelopen anderhalf jaar.

Er waait een frisse wind door de vereniging. Met de komst van het Algemeen Bestuur 2010-2011, Alpice Brioso, zijn veel leden de mening toegedaan dat SSRA steeds meer een vereniging is om trots op te zijn. Een succesvolle kentijd is hier één van de vruchten van: honderd personen vallen voor de SSRA en worden geïnaugureerd tijdens de ALV ter ere van de 122e dies natalis. Ook de sociëteit vaart wel onder dit bewind. De zaal wordt voorzien van een nieuwe muziek- en lichtinstallatie en de eerste voorbereidingen voor het broodnodige onderhoud van het exterieur worden getroffen.

Op 23 september 2011 neemt het huidige Algemeen Bestuur het stokje over: Aπολαμβάνοντες Βίου. De moderniseringsslag van onze voorgangers wordt extra kracht bijgezet met de gang naar sociale media, uitbreiding van de website en de ontwikkeling van een digitale omgeving voor informatieoverdracht binnen de vereniging (welke deels zal worden gefinancierd met donaties van reünisten). Met de onderhandelingen voor het nieuwe biercontract wordt ook het groot onderhoud van Pylades onder de loep genomen. Wat dit zal brengen in dit Stichtingslustrumjaar is nog ongewis.

Naast een blik over de schouder betrekken we u graag bij de toekomst van SSRA. In samenwerking met de reünistenstichting blijven we daarom graag met u in contact. Zo zijn we altijd op zoek naar oud-leden die bereid zijn trainingen te geven op terreinen als interne- en externe communicatie, onderlinge samenwerking en besturen. Ook reünisten die willen spreken over dat fantastische bestuursjaar of denken anderszins een bijdrage te kunnen leveren aan het hedendaagse SSRA zijn meer dan welkom.

 

Hopende u in groten getale te mogen begroeten op de Reünistenborrel, verblijf ik,

Met amicale groet,

 

Namens Aπολαμβάνοντες Βίου, Algemeen Bestuur der Studentenvereniging SSRA 2011-2012,

Jeroen van Oorschot

h.t. Praeses Vereniging der Studentenvereniging SSRA