Uitnodiging reünistendiner en -borrel – 1 maart 2013

— DIT BERICHT STOND OP DE OUDE WEBSITE —

Onderwerp: reünistenbenefiet, -diner en -borrel, vrijdag 1 maart, Sociëteit Pylades

 

Amsterdam, 10 januari 2013

 

Waarde reünist der SSRA,

Met groot genoegen nodigt de Reünistenstichting u allen uit voor de volgende reünistenborrel, welke zal plaatsvinden op vrijdag 1 maart, te Sociëteit Pylades. Dit jaar vullen we de avond op bijzondere wijze in.

Samen met het Algemeen Bestuur hebben we de ambitie geformuleerd om tot een nauwere samenwerking te komen. Enerzijds willen we leden graag vertrouwd maken met de Reünistenstichting, anderzijds willen we de betrokkenheid van reünisten met de vereniging vergroten. We lanceren ons plan op de reünistenborrel. Aanvullend op de gebruikelijke borrel organiseert het Algemeen Bestuur voor ons een benefietdiner en enkele benefietactiviteiten. De opbrengst komt ten goede aan een grondige renovatie van de (beneden)bar: een concreet bestedingsdoel dat in onze ogen voor reünisten en leden tot de verbeelding spreekt. Nadere toelichting op het bestedingsdoel zal online worden verschaft.

Aanvang van het diner is om 19.00 uur en de kosten zijn €25, voor drie gangen en wijn. €10 hiervan gaat naar het bestedingsdoel. Er is plaats voor de eerste vijftig personen die zich opgeven via praeses@ssra.nl (graag ook speciale eetwensen doorgeven). Uw inschrijving dient door ons te worden bevestigd. Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom voor de borrel. De bierprijs deze avond is €2, daarvan gaat €0,90 naar het bestedingsdoel. Wij laten ons vervolgens graag verrassen met de diverse benefietactiviteiten.

Geen ijdele klanken, geen valse schijn, maar heerlijk wezen moet zij ons zijn. De tijd is gekomen om opnieuw het glas te heffen. We hopen van harte op jullie komst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur der Reünistenstichting SSRA

 

PS: Word lid van onze online groepen: facebook & LinkedIn