Reünistenborrel der SSRA 2015 – 16 oktober 2015

Verleden jaar hebben wij als Reünistenstichting met een prachtige groep reünisten het 25e lustrum der SSRA gevierd met een diner en een borrel. De tijd vliegt en wij zijn verheugd u opnieuw te kunnen verblijden met een Reünistenborrel. Deze week, vrijdag 16 oktober, vanaf half negen, wordt op sociëteit Pylades het glas geheven op ons prachtige, gedeelde verleden. Wij zouden het enorm appreciëren u in groten getale te mogen verwelkomen. En neem vooral uw oude borrel-, dispuut-, commissie- en bestuursgenoten mee.

Met amicale groet,
De Reünistenstichting