Nieuw bestuur Reünistenstichting 2012

— DIT BERICHT STOND OP DE OUDE WEBSITE —

Waarde reünist der SSRA,

Op 15 november 2012 is een nieuw bestuur aangetreden van de Reünistenstichting SSRA. Wij zijn gelijk enthousiast van start gegaan me een nieuw plan voor de komende periode. Wij willen de bekendheid van de Reünistenstcihting binnen de vereniging vergroten, waarin het voor alle leden duidelijk is waar de Reünistenstichting voor staat en hoe zij de vereniging ondersteunt. Ook willen we onder reünisten duidelijk maken wat zij van ons kan verwachten. Binnekort hier meer over. Volg ons ook op Facebook en LinkedIn.

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Diderik Lock
Secretaris: Rommert Muder
Penningmeester: Patrick Stastra
PR: Hubertien Koopman, Pim Sanders
Lid: Jeroen van Oorschot
AB Preases: Marc van Dalen

Lex Slaghuis en Marianne Nieuwenhuijse hebben afscheid van het bestuur genomen. Ik wil Lex en Marianne bedanken voor hun inzet.

Hartelijke groeten,
Diderik Lock