Mailing februari 2007: uitnodiging Reünistendag 24 maart a.s.

— DIT BERICHT STOND OP DE OUDE WEBSITE —

 

Zeer geachte reünist!

We hebben net een grote mailing verstuurd aan alle reünisten. U bent van harte uitgenodigd voor de reünistendag van zaterdag 24 maart, en voor de andere activiteiten van 2007. Zie hiervoor de activiteitenkalender. Verder informeren wij u over de Reünistenstichting en hebben wij een acceptgiro bijgevoegd voor uw jaarlijkse donatie ter ondersteuning van de Reünistenstichting.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via het  Contactformulier van deze site.

Met amicale groet,

Diderik Lock

Datum: Februari 2007

 

Onderwerp: Brief Reünistenstichting 2007

 

 

Zeer geachte Reünist,

 

Met trots kunnen we u aankondigen dat er, na lang zoeken, een nieuw bestuur is aangetreden van de Reünistenstichting. Dit resulteert in allerlei nieuwe ideeën en plannen om de samenwerking tussen leden en reünisten verder te verbeteren.

 

In deze brief vertellen we u hierover. Maar eerst geven we u het overzicht van de activiteiten van 2007:

 

Zaterdag 24 maart 2007 Reünistendag

(vanaf 16.00 uur ‘lichting vóór 1985’ en vanaf 20.00 uur alle lichtingen)

 

Vrijdag 29 juni 2007 Reünistenborrel vanaf 20.00 uur

Vrijdag 16 november 2007 Reünistenborrel vanaf. 20.00 uur

 

Alle activiteiten zijn op sociëteit Pylades.

 

 

Nieuwe internetsite

Eindelijk is er een internetsite van de reünisten van SSRA! Sinds november 2006 is deze in de lucht! Hier kunt u het laatste nieuws vinden en de data van activiteiten. Tevens zijn reünistenlijsten van alle disputen beschikbaar en lijsten van AB’s, SB’s, MB’s en DB’s van alle jaren. We realiseren ons dat deze lijsten nog niet volledig zijn. U kunt altijd wijzigingen naar ons toe sturen!

 

Verbouwing

In overleg met de vereniging wordt het voormalige DB-kantoortje/Strophios momenteel verbouwd tot representatieve ruimte waar oude almanakken en historische voorwerpen uit de geschiedenis van de SSRA een thuis krijgen. Hiermee creëren we, na veel jaren van verwaarlozing,  een goede plek voor het archief. Tevens kan de ruimte gebruikt worden als vergaderruimte om externe relaties op een waardige manier te ontvangen. Er is ons veel aan gelegen om deze verbouwing goed aan te pakken. Reünisten die het plan voor Strophios willen steunen kunnen, naast de jaarlijkse bijdrage aan de Reünistenstichting, een extra bijdrage doneren voor dit initiatief. Zie hiervoor verder bij donaties.

 

We zullen iedereen op de hoogte houden van de vorderingen via onze nieuwe internetsite. De Reünistenstichting houdt zich eveneens warm aanbevolen voor boeken, almanakken en andere parafernalia die door reünisten niet meer worden gebruikt en eventueel kunnen worden tentoongesteld in glazen kasten.

 

Reünistenraad

Een derde initiatief is de Reünistenraad met vertegenwoordigers uit alle recente disputen. Op dit moment zijn we bezig met de start ervan. Deze raad is ingesteld voor suggesties voor nieuwe vormen van samenwerking met de vereniging.

 

Reünistendag

Het is ons bestuur een eer u uit te nodigen voor de jaarlijkse reünistendag op 24 maart 2007. Zoals altijd zal de Reünistenstichting vanaf 16.00 uur de ‘oude garde’ welkom heten. Vanaf 20.00 uur zijn de deuren geopend voor alle lichtingen reünisten. Meld je aan als je van plan bent te komen viareunistenssra@planet.nl. Wij zullen op onze internetsite melden wie zich hebben opgegeven.

 

Reünistenborrels

Naast de jaarlijkse reünistendag, zullen er dit jaar twee extra borrels worden georganiseerd. Deze zijn speciaal bedoeld voor de ‘jongste’ reünisten (vanaf 1995 lid geworden van SSRA), waarbij huidige leden en andere reünisten ook van harte welkom zijn. Deze borrels worden georganiseerd op vrijdag 29 juni en vrijdag 16 november en beginnen vanaf 20.00 uur op Pylades.

 

Donaties

De Reünistenstichting wordt gefinancierd door donaties van reünisten. Hiervan versturen wij eenmaal per jaar een grote mailing per post, organiseren we activiteiten en beheren wij de reünistenadministratie. Zoals gezegd willen we dit jaar een bijdrage leveren aan de verbouwing van het DB-kantoortje/Strophios. Daarom hebben wij bedacht dat het meerbedrag van alle donaties van 2007 boven € 15,- gebruikt zal worden als bijdrage voor deze verbouwing.

 

Wij hebben een acceptgiro bijgevoegd waarmee u een bedrag kunt doneren. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Hopende u de 24e maart te zien en met vriendelijke groet,

 

Bestuur Reünistenstichting der SSRA

 

Wybren Meijer           Praeses

Patrick Stastra             Abactis I

Lex Slaghuis                Abactis II

Diderik Lock               Penningmeester / reünistenadministratie

Jim van den Berg         h.t. AB-voorzitter