Reünisten SSRA

Welkom reünist! Scroll naar beneden voor het laatste nieuws of om contact op te nemen.

Berichten

Reünistenborrel 11 november 2016

Waarde Reünist der SSRA, Zo langzamerhand vaste prik. Zo niet, zet deze datum dan als de wiedeweerga in uwer agenda: vrijdag 11 november 2016 @ Sociëteit Pylades. Vanaf 20:30 uur. Stond de vorige borrel nog in het teken van een lage bierprijs voor de reunisten, ditmaal wordt vanuit het gebruikelijke vaatje getapt. De opbrengst van deze […]

Read more

1e Reünisten- en ledenborrel der SSRA: donderdag 24 maart 2016

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de eerste Reünisten- & ledenborrel der SSRA ooit. Op donderdag 24 maart 2016 van 21:00 uur bent u van harte welkom bij onze mooie vereniging aan het bekende adres aan de Leidsegracht 108, tevens zullen de huidige leden der Studentenvereniging SSRA de bar bevolken om kennis met u te […]

Read more

Reünistenborrel der SSRA 2015 – 16 oktober 2015

Verleden jaar hebben wij als Reünistenstichting met een prachtige groep reünisten het 25e lustrum der SSRA gevierd met een diner en een borrel. De tijd vliegt en wij zijn verheugd u opnieuw te kunnen verblijden met een Reünistenborrel. Deze week, vrijdag 16 oktober, vanaf half negen, wordt op sociëteit Pylades het glas geheven op ons prachtige, gedeelde verleden. […]

Read more

Libertas Ex Veritate

Het bestuur

Diderik Lock

Diderik Lock

Voorzitter & oprichter

Mijn ambitie is om de link te leggen tussen reünisten en de vereniging. Reünisten willen in contact blijven, de vereniging heeft behoefte aan ondersteuning. Mijn bedrijf maakt prestaties meetbaar van IT-organisaties. Ik heb hiervoor een methode ontwikkeld: dienstenlandkaart.nl

  • LinkedIn icon
Rommert Mulder

Rommert Mulder

Secretaris

Het adressenbestand van stichting is de basis van alles. Disputen kunnen oude leden terugvinden, donaties worden geïncasseerd, zo houden wij het verleden bij elkaar en vindbaar. Ik hou dat bestand bij. Ik heb een eigen adviesbedrijf voor zakelijke huurders. Zie: huurdersland.nl

  • LinkedIn icon
Kors Monster

Kors Monster

Penningmeester

Wij zetten ons ervoor in om de Vereniging niet alleen met raad en daad terzijde te staan, maar ook financieel te ondersteunen. Zo worden de reünisten bij elkaar gebracht en een link gelegd tussen de leden en de reünisten. SSRA'er ben je immers voor het leven!

  • LinkedIn icon
Hubertien Koopman

Hubertien Koopman

Communicatie & lustrum

De Reünistenstichting staat voor continuïteit. Haar bestaan verbindt het verleden, het heden en de toekomst van de vereniging met elkaar. En daar schuilt enorm veel potentie in. Als strategisch brand & innovatie consultant ben ik er dan ook op gespitst om die potentie tot volle wasdom te laten komen.

  • LinkedIn icon
Pim Sanders

Pim Sanders

Communicatie & reünistenborrel

De overgang van actief lid naar einde studententijd is vrij abrupt. Wij houden het positieve gevoel dat aan Py verbonden is vast en de reünisten betrokken bij de vereniging. Als historicus, erfgoeddeskundige verbind ik graag een breed publiek aan de boeiende wereld van het verleden.

  • LinkedIn icon
Jori Hoendervanger

Jori Hoendervanger

Communicatie & reünistenborrel

Veel oud leden hebben goede herinneringen aan hun studententijd. Ik organiseer namens de reünistenstichting de reünistenborrels om de banden met SSRA te bevorderen. Als consultant geef ik strategisch advies aan partijen in de gezondheidszorg met als doel het Nederlandse zorgstelsel te verbeteren.

  • LinkedIn icon
Jacob Goudsmit

Jacob Goudsmit

h.t. Praeses Vereniging SSRA 2015-2016

Als bestuurder van SSRA ben begaan met de leden & reünisten van SSRA, daarom neem ik zitting in het bestuur van de Reünistenstichting. We houden de lijnen kort voor een goede samenwerking. Zo kunnen reünisten veel voor SSRA betekenen en altijd nog die studententijd van vroeger doen herleven!

  • LinkedIn icon

Tot snel op Pylades

Over de stichting

In 1996 is een groep oud-bestuurders bijeengekomen om het reünistenbeleid meer structuur te geven. Het idee was om naast de vereniging een stichting op te richten die het contact zou onderhouden met de reünisten van SSRA en die samen met de vereniging borrels en andere activiteiten zou organiseren.

Op 1 september 1998 is de Reünistenstichting SSRA formeel opgericht.

Samen organiseren de vereniging en de Reünistenstichting jaarlijks een reünistenborrel. Hiernaast wordt ook iedere 5 jaar het lustrum op grootse wijze gevierd.

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het contact met de reünisten van Studentenvereniging SSRA, eertijds genoemd Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis;
b. het verlenen van bijstand en raad aan Studentenvereniging SSRA, alles in de ruimste zin van het woord

Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, met dien verstande evenwel dat het verlenen van geldelijke steun aan individuele leden van Studentenvereniging SSRA niet geoorloofd is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Wilt u donateur worden (15 euro p/jr)? Laat het ons hieronder weten. Alvast bedankt!

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw dispuut (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Contact Info

secretariaat@reunistenssra.nl

Leidsegracht 108, 1016CT Amsterdam