Reünisten SSRA

Welkom reünist! Scroll naar beneden voor het laatste nieuws of om contact op te nemen.

Berichten

Kentijd een groot succes: 150 nieuwe KeMa’s

Van het bestuur der SSRA: Update SSRA zomer 2021 Inmiddels zit ons bestuursjaar er alweer bijna op. We zitten midden in de promotijd en de kentijd zal zo voorbijvliegen. Wij hebben het aanvankelijk erg moeilijk gehad met de zoektocht naar het nieuwe bestuur, maar uiteindelijk hebben we maar liefst zes nieuwe bestuurders kunnen aannemen.  Naast […]

Read more

Bericht van de vereniging

Bericht van de verenining, juni 2020 Waarde Reünisten, Voor velen van u zal het inmiddels weer een tijd geleden zijn sinds u zich voor het laatst op onze vereniging heeft bevonden, voor sommigen is dit allicht wat recenter. Het feit blijft dat SSRA in de 130 jaar van haar bestaan enorm veranderd is, en zal […]

Read more

Bericht van de Reünistenstichting

Geachte reünisten der SSRA, Het was weer even stil rond de Reünistenstichting SSRA. Maar we gaan het weer activeren. Er is een mailing verstuurd en we gaan weer donaties innen. En op vrijdag 27 november 2020 organiseren we weer een reünistenborrel. Neem gerust contact op als je iets wilt weten. Groeten Diderik Lock

Read more

Libertas Ex Veritate

Het bestuur

Diderik Lock

Diderik Lock

Voorzitter & oprichter

Mijn ambitie is om de link te leggen tussen reünisten en de vereniging. Reünisten willen in contact blijven, de vereniging heeft behoefte aan ondersteuning. Mijn bedrijf maakt prestaties meetbaar van IT-organisaties. Ik heb hiervoor een methode ontwikkeld: dienstenlandkaart.nl

  • LinkedIn icon
Rommert Mulder

Rommert Mulder

Secretaris

Het adressenbestand van stichting is de basis van alles. Disputen kunnen oude leden terugvinden, donaties worden geïncasseerd, zo houden wij het verleden bij elkaar en vindbaar. Ik hou dat bestand bij. Ik heb een eigen adviesbedrijf voor zakelijke huurders. Zie: huurdersland.nl

  • LinkedIn icon
Kors Monster

Kors Monster

Penningmeester

Wij zetten ons ervoor in om de Vereniging niet alleen met raad en daad terzijde te staan, maar ook financieel te ondersteunen. Zo worden de reünisten bij elkaar gebracht en een link gelegd tussen de leden en de reünisten. SSRA'er ben je immers voor het leven!

  • LinkedIn icon
Hubertien Koopman

Hubertien Koopman

Communicatie & lustrum

De Reünistenstichting staat voor continuïteit. Haar bestaan verbindt het verleden, het heden en de toekomst van de vereniging met elkaar. En daar schuilt enorm veel potentie in. Als strategisch brand & innovatie consultant ben ik er dan ook op gespitst om die potentie tot volle wasdom te laten komen.

  • LinkedIn icon
Pim Sanders

Pim Sanders

Communicatie & reünistenborrel

De overgang van actief lid naar einde studententijd is vrij abrupt. Wij houden het positieve gevoel dat aan Py verbonden is vast en de reünisten betrokken bij de vereniging. Als historicus, erfgoeddeskundige verbind ik graag een breed publiek aan de boeiende wereld van het verleden.

  • LinkedIn icon
Jori Hoendervanger

Jori Hoendervanger

Communicatie & reünistenborrel

Veel oud leden hebben goede herinneringen aan hun studententijd. Ik organiseer namens de reünistenstichting de reünistenborrels om de banden met SSRA te bevorderen. Als consultant geef ik strategisch advies aan partijen in de gezondheidszorg met als doel het Nederlandse zorgstelsel te verbeteren.

  • LinkedIn icon
Jacob Goudsmit

Jacob Goudsmit

h.t. Praeses Vereniging SSRA 2015-2016

Als bestuurder van SSRA ben begaan met de leden & reünisten van SSRA, daarom neem ik zitting in het bestuur van de Reünistenstichting. We houden de lijnen kort voor een goede samenwerking. Zo kunnen reünisten veel voor SSRA betekenen en altijd nog die studententijd van vroeger doen herleven!

  • LinkedIn icon

Tot snel op Pylades

Over de stichting

In 1996 is een groep oud-bestuurders bijeengekomen om het reünistenbeleid meer structuur te geven. Het idee was om naast de vereniging een stichting op te richten die het contact zou onderhouden met de reünisten van SSRA en die samen met de vereniging borrels en andere activiteiten zou organiseren.

Op 1 september 1998 is de Reünistenstichting SSRA formeel opgericht.

Samen organiseren de vereniging en de Reünistenstichting jaarlijks een reünistenborrel. Hiernaast wordt ook iedere 5 jaar het lustrum op grootse wijze gevierd.

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het contact met de reünisten van Studentenvereniging SSRA, eertijds genoemd Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis;
b. het verlenen van bijstand en raad aan Studentenvereniging SSRA, alles in de ruimste zin van het woord

Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, met dien verstande evenwel dat het verlenen van geldelijke steun aan individuele leden van Studentenvereniging SSRA niet geoorloofd is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Wilt u donateur worden (15 euro p/jr)? Laat het ons hieronder weten. Alvast bedankt!

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw dispuut (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Contact Info

secretariaat@reunistenssra.nl

Leidsegracht 108, 1016CT Amsterdam